ČLÁNOK: LiPo Batérie v Airsofte | Muničák

ČLÁNOK: LiPo Batérie v Airsofte

Charakteristika:

Kapacita článkov je udávaná v ampér hodinách (Ah), alebo miliampér hodinách (mAh). 1000 mAh batéria má rovnakú kapacitu ako 1 Ah batéria. Táto kapacita znamená že obidve budú dodávať prúd veľkosti  1 ampér po dobu 1 hodiny.

Označenie ‘C‘ sa vzťahuje sa na schopnosť dodať maximálny okamžitý prúd ako násobok kapacity batérie.

Napríklad: 1 Ah 20C batéria je schopná dodať 20 A plynule, bez poškodenia. 4Ah 25C batéria je schopná dodať 100A plynule, bez poškodenia atď..

Airsoftové elektriky majú bežný odber v rozmedzí cca 10A-25A podľa napätia batérie a sily použitého upgrade.

Napätie LiPo článkov sa pohybuje od cca. 2,7V (vybitý) až po 4,23V (plne nabitý). V airsofte sa používajú zapojené v sérii buď dva alebo tri články spolu tvoriace jednu batériu. Preto na nich vidíte označenie 2S alebo 3S s označením nominálneho napätie 7,4V alebo 11,1V.

2S batérie su vhodné pre AEGčka v základe alebo s miernym upgrade. Vysokovýkonné AEG potrebujú 3Skové LiPo batérie. Použitím 3Sky v AEG s nízkym výkonom vám stúpne kadencia streľby do vysokých hodnôt čo môže časom spôsobiť nadmerné opotrebenie zbrane a problémy s podávaním BB.

Nabíjanie:

LiPo batérie musia byť nabíjané opatrne. Základný postup je nabíjanie konštantným prúdom až pokiaľ každý článok nedosiahne 4.2V. Nabíjačka potom musí postupne znižovať nabíjací prúd ale stále drží články na napätí 4.2V, kým nabíjací prúd neklesne na 10% pôvodného nabíjacieho prúdu, pri tomto bode je batéria považovaná za 100% nabitú.

Je dôležité si uvedomiť, že LiPo batérie vyžadujú špeciálne nabíjačky s balancérom. S inými nabíjačkami, než sú určené, sa stávajú LiPo batérie nestabilné a nebezpečné, hrozí poškodenie článkov, prípadne sa chemikálie v článkoch stávajú nebezpečnými. Väčšina výrobcov uvádza, maximálne a minimálne napätie v rozmedzí 4.23V a 3.0V na článok. V prípade prekročenia ľubovoľného článku mimo tieto limity sa môže znížiť schopnosť článku poskytovať plný menovitý prúd a môže byť nanávratne poškodený.

Zrovnávanie článkov (pomocou balancéra) jednoducho znamená, že nabíjačka monitoruje napätie jednotlivých článkov v sérii v batérií a mení nabíjanie článkov tak, aby boli všetky články na rovnakom napätí.

Nabíjanie by nemalo byť prerušené hneď pri dosiahnutí napätia 4.2V na článok, pretože kapacita dosiahla v tomto bode len 70% z plnej kapacity, nabíjanie so zníženým prúdom je nutné k udržaniu napätia článku veľmi blízkemu 4.2V a musí pokračovať kým nabíjací prúd neklesne na 10% pôvodného nabíjacieho prúdu.

Pred nabítím a použitím vždy vykonajte vizuálnu kontrolu batérie. Kontrolujte poškodené vodiče, konektory, zlomené / prasknuté zmršťovacie bužírky, deformácie alebo iné nezrovnalosti. V prípade poškodenia obalu batérie alebo káblov, alebo ak je napätie výrazne nižšie ako je uvedené vyššie, nepokúšajte sa nabíjať alebo používať batériu. Nikdy nenabíjajte batérie bez dozoru a vždy nabíjajte v bezpečnej izolovanej oblasti, ďaleko od horľavých materiálov. Ideálne je na to použiť predávané bezpečnostné vrecká ktoré zvládnu prípadný problém. Vždy nechajte batériu vychladnúť na okolitú teplotu pred nabíjaním.

Predĺženie životnosti LiPo batérií:

Počas prevádzky neznášajú príliš nízku a ani príliš vysokú teplotu. Najradšej to majú tak akurát - medzi 20 a 25 stupňov Celzia. Nízka teplota, pod +10 stupňov zväčšuje ich vnútorný odpor Ri, znižuje kapacitu a môže spôsobovať ich neskoršie "nafukovanie", vysoká teplota, už nad 40 stupňov  výrazne  skracuje ich životnosť. Každý stupeň nad 30°C tu zanechá svoje neblahé dedičstvo.

Počas prevádzky aj počas skladovania neznášajú príliš nízke napätie. Počas prevádzky (pri odbere prúdu) pod 3,2 Voltu na článok (hraničná hodnota je 3,0 V/čl.) a počas skladovania by to nemalo byť menej ako 3,8 Voltu na článok. To znamená, že ak ste napr. prišli z hry a vaše články majú pod 3,8 Voltu (a to väčšinou majú), nenechávajte ich tak, ale trochu ich "občerstvite", najlepšie na tých spomínaných 3,8 V.

V akejkoľvek situácii neznášajú napätie vyššie ako 4,2 Voltu na článok, ktorého prekročenie (o niekoľko desatín Voltu) môže mať za následok neriadené dymové a pyrotechnické efekty.

Sú citlivé na vybíjanie vyššími prúdmi, ako je vyznačené hodnotou "Céčok". Tak pozor na výber vhodných parametrov kupovanej batérie.  Niekedy sú uvedené Céčka dve, napr. 25-35, kde to vyššie vyjadruje krátkodobé (do 10 sekúnd) zaťažovanie a druhé trvalé zaťažovanie prúdom, ktorého hodnota je Céčka krát Kapacita. Treba podotknúť, že výrobcovia vyznačujú hodnoty Céčok "silno optimisticky", navyše pre novú LiPolku. Odporúčam nešetriť a vyberať batérie s dostatočnou výkonovou rezervou.

Sú citlivé na nabíjanie vyššími prúdmi ako predpisuje výrobca. Väčšinou je to 1 C, niekedy viac.

Životnosť im skracuje aj nabíjanie vyššími prúdmi a pritom nemáme na mysli prúdy prekračujúce dovolený limit, spomínaný o dva riadky vyššie. Ak sa neponáhľate, nabíjajte pomaly. Aj batérie dovoľujúce nabíjací prúd napr. 2C kľudne nabíjajte s 0,5 C. Samozrejme, v časovej tiesni, keď kamaráti vyvolávajú že treba vyraziť, môžete nabíjať maximálnym dovoleným prúdom.

Nepriaznivo na ne pôsobí dlhodobé skladovanie (odporúčam považovať za dlhodobé skladovanie aj dobu dlhšiu viac ako pár dní) v plne nabitom stave (4,2 V/čl). Režimom Store (skladovanie) je vybavená drvivá väčšina inteligentnejších nabíjačov a nabijú či vybijú LiPolku tak, aby každý článok mal 3,8 Voltu.

Nepriaznivo na ne pôsobí dlhodobé skladovanie pri nevhodných teplotách, najmä vyšších. Optimálnou sa javí teplota okolo +10 stupňov Celzia, ktorá je bežne "k dispozícii" v chladničkách, pri ktorej sú chemické procesy v batérii a tým aj jej starnutie spomalené, bez negatívnych vplyvov na jej parametre.

Špecifiká airsoftového použitia:

Nie sme všetci modelári ani iní elektrotechnický fandovia a mnohým z nás sú ampére, volty a podobné slová cudzie. Aj keď je starostlivosť o LiPo batérie len o málo náročnejšia, vyžaduje disciplínu, za ktorú budete odmenení spoľahlivým výkonom a lacnou energiou. Aby ste predišli dôsledkom svojich chýb, odporúčam aj na prevádzkovanie batérie v zbrani, pokiaľ sa vám tam vojde, použiť špeciálny ochranný sáčok ktorý eliminuje poškodenie pri vznietení batérie.  Nejaké tie horiace pažby AEGčiek už boli ;)

Ďaľším odporúčaným doplnkom k LiPo batériám je inštalácia MOSFETu do vašej zbrane. Jedná sa o elektronický spínač ktorý zoženiete bežne v AS obchodoch. Jeho hlavnou výhodou je, že odstraňuje opaľovanie vypínačových kontaktov pri stláčaní spúšte a  tým vznikajúce problémy so zvyšujúcim sa odporom celého elektrického systému (prehrievanie, zlyhanie spúšťania).

Priam nutnou vychytávkou je použitie LiPo alarmu, checkera či ich kombinácie. Tieto malé a vcelku lacné zariadenia sa pripájajú na servisný konektor batérie a sledujú napätie jednotlivých článkov. Pokiaľ klesne pod povolenú úroveň, varujú vás aby ste ďalej batériu nepoužívali. Odporúčam použiť kombináciu – checker a alarm v jednom a vybrať si nastaviteľnú verziu aby sa vám nestávalo že alarm sa spustí už pri bežnej streľbe keď vplyvom vysokého odberu klesá napätie batérie.

Výhody LiPo batérií:

Pomer hmotnosť/rozmer/kapacita – čo je dôležité aj v airsofte. Umožňujú pohodlne zabudovať do zbrane aj výkonom veľké batérie bez nutnosti externých riešení.

Minimálne samovybíjanie – samovybíjanie je u najnovších  článkov menšie ako  1% za mesiac. To je až o 20x menej než u bežných Ni-MH batérií.

Netrpia pamäťovým efektom - batérie sa pred nabíjaním nemusia vybiť (dokonca sa nesmú vybiť)

Cena – dnes už rovnaká, niekedy aj lepšia ako u NiMh ci NiCd technológií

Nevýhody LiPo baterií:

Náchylnosť na teplotu - teploty pod bodom mrazu výrazne skracujú dobu výdrže batérie

Nutnosť presného nabíjania - LiPo batérie je nutné nabíjať presne podľa špecifikácie danej batérie, inak dôjde k výraznému zníženiu počtu cyklov nabitia či k ich úplnému zničeniu.

Náchylnosť voči nárazom - články LiPo bývajú uložené iba v tenkej hliníkovej či plastovej fólii, teda  nie sú chránené pred nárazmi, ktoré môžu články poškodiť.