UPGRADY - AKO NA NE | Muničák

UPGRADY - AKO NA NE

V prvom rade si treba rozmyslieť čo od zbrane po upgrade očakávam, mať pripravený rozpočet kam až chcem ísť a stanovené priority jednotlivých výkonových parametrov.

Nižšie nájdete popis základných komponentov s popisom vplyvu na chovanie zbrane
 
Hlaveň:
Nainštalovaním dlhšej hlavne ako bola v zbrani pôvodne, dávate BBčku šancu na dlhšiu dobu akcelerácie a tým vyššiu úsťovú rýchlosť a dolet. Avšak aby sa tak stalo je treba splniť aj ďalšie podmienky. Zbraň musí poskytovať dostatočný objem plynu a tlaku aby bolo BBčko tlačené celú dĺžku hlavne. Ak tlak nie je dostatočný, BBčko v pridlhej hlavni naopak spomaľuje a výsledný efekt je horší ako s pôvodnou hlavňou.
Praktické merania ukázali že pri základnej pružine a štandardnom valci nie je dôvod hlaveň predlžovať. Avšak užod najnižšej upgrade pružiny M100 sa oplatí využiť možnosť inštalácie predĺženej hlavne. Ideálna je kombinácia upgrade pružiny a plného valca, tzv. valca "typu 0" ktorý sa štandardne nachádza napríklad v AK47, M16, AUG .... Najčastejšie riešenia zakrývajú predĺženia hlavne nad pôvodný rozmer do externých tlmičov.
Medzi hráčmi koluje veľa fám o vplyve úzkych hlavní, o vhodnej šírke, materiáloch atď. Moje skúsenosti ukazujú že ich vplyv je ďaleko menší ako sa im prisudzuje. Experimentoval som s rôznymi šírkami, ale pri tej istej zbrani a dĺžke hlavne sa úsťová rýchlosť BBčka menila minimálne. Presnosť som exaktne nemeral. Pocitovo sa mi zdá podobná presnosti pôvodnej hlavne. Myslím že sa netreba báť ani extrémne úzkych hlavní priemeru 6.0mm. Bežné BBčka majú rozmery jemne kolísajúce okolo 5.8mm, čo im ponecháva dostatok priestoru na spätnú rotáciu a plné využitie "hop-up" efektu.
 
Valec, hlava valca:
V AEG mechaboxoch sa vyskytuje niekoľko typov valcov, ktoré sa medzi sebou líšia predovšetkým aktívnym objemom. Avšak tento rozdielny objem nie je dosahovaný rôznou veľkosťou valcov, ale rôzne umiestneným otvorom na boku valca ktorým sa maximálny použiteľný objem zmenšuje. Platí pravidlo: čím kratšia hlaveň, tým býva inštalovaný menší valec. Valec a hlaveň bývajú spolu naladené vzájomným objemom. Väčší pre danú hlaveň nie je potrebný. Naopak jeho zmenšením sa uľahčuje "nádych" zbrane a zvyšuje dynamika piestu, čo veľmi jemne šetrí spotrebu batérie a nepatrne pridáva na kadencii.
Ako bolo popísané v sekcii o hlavniach, pri použití dlhšej hlavne ako pôvodnejtreba zväčšiť aj objem valca.
Veľmi je rozšírená fáma, že rôzne upgrade valce majú väčší objem ako pôvodné. Toto nie je pravdou. Upgrade komponenty sa líšia prakticky iba použitým materiálom ktorý môže nepatrne znižovať odpor piestu alebo mať vačšiu tvrdosť a tým lepšiu životnosť.
Pôvodné hlavy valca ako sú dodávané v mechaboxoch sú výborné a nevidím dôvod na ich výmenu za upgrade komponenty ktoré podľa mojich skúseností nič podstatné neprinášajú
 
Piest, hlava piestu:
Pôvodné piesty, sú bohužiaľvyrobené z dosť mäkkého materiálu a horko-ťažko odolajú po dlhšiu dobu pružine o sile maximálne M120. Ich výmena je pri upgrade jednoznačne odporúčaná. Bežne sa na trhu vyskytujú v dvoch variantách: plastové a kovové.
Plastové piesty dokážu pre svoju nízku hmotnosť dostať zo zbrane maximálny výkon. Ich drobnou nevýhodou je že sú krehkejšie a občas môže dôjsť k ich zlomeniu. Kovové piesty svojou váhou spomaľujú celkový beh zbrane a málinko znižujú výkon, ale zase sú veľmi odolné aj pri extrémne silných pružinách. Ďalším drobným mínusom je že znečisťujú vnútro zbrane pilinami vzniknutými pri ich zábehu. Avšak občasným čistením sa toto dá hravo eliminovať.
Hlava piestu je ďalší dôležitý upgrade komponent. Existuje v plastových a kovových variantách. Kovové moc neodporúčam. Majú tendenciu sa pri veľkých záťažiach od prehriatia roztiahnuť a zaseknúť sa vo valci. Prakticky všetky upgrade hlavy sú postavené systémom spätného ventilu, ktorý umožňuje zbrani sa nadýchnuť z oboch strán čo uľahčuje silu potrebnú na natiahnutie.
Hlavy piestu existujú aj vo variante s integrovaným ložiskom, ktoré zabraňuje pružine v jej prirodzenom torznom skrútení sa pri kompresii a následnom drhnutí o steny mechaboxu či piestu. Pri upgrade zbrane odporúčam nainštalovať aspoň jedno takéto ložisko, ktoré sa dodáva buď integrované s hlavou piestu alebo vodiacim tŕňom pružiny.
 
Prevodové kolesá:
Pôvodne dodávané kolesá dlhšiu dobu vydržia maximálne záťažpružinou M120. Avšak ak je to len trochu pre vás cenovo dostupné, jednoznačne ich odporúčam vymeniť aj pri najnižšom upgrade.
Existuje niekoľko rôznych typov kolies designovaných na rôzne silné pružiny. Moja prax ukazuje, že toto nie je oblasť vhodná na kompromisy. Vždy používam najsilnejšie dostupné kolesá ktoré môžu málinko znižovať kadenciu, ale garantujú dlhú životnosť vašej investície.
Okrem delenia podľa maximálnej sily sa delia prevody aj podľa typu použitého ozubenia na klasické a so šikmými zubami (helical). Helical kolesá sú cenovo máličko drahšie, ale môj pocit bol že že zbraň s nimi cyklovala ľahšie a tichšie. Ich nevýhodou je že potrebujú piest s kompatibilným ozubením a menej odpúšťajú nesprávne vypodložkovanie prevodov.
 
Pružiny:
Na trhu je množstvo výrobcov upgrade pružín pre AEG. Najčastejšie sa používajú dva spôsoby označovania ich sily. Buď písmenom M a teoreticky maximálnou úsťovou rýchlosťou strely ktorú dokážu vyvinúť v m/s, alebo percentami. Nižšie je uvedená tabuľka zodpovedajúcich označení:
Pri výbere pružiny si musíme uvedomiť dôležitý fakt, že sila odporu vzduchu brzdiaca guličku je kvadraticky závislá na jej rýchlosti. V praxi to znamená že použitie silnejšej pružine neprinesie priamo úmerné zvýšenie aktívneho dostrelu a navyše ohromne zvyšuje spotrebu energie z batérie. 
Najväčší posun aktívneho dostrelu cítiť pri upgrade na M100 alebo M120. Vysoko silové upgrade pružiny majú význam nie pre veľké úsťové rýchlosti ktoré sú schopné dosahovať so štandartnými guličkami, ale preto že dokážu udeliť bežnejšie rýchlosti okolo 120-150m/s ďaleko ťažším guličkám. Použitie ťažšieho streliva pri tej istej rýchlosti zvýši jeho hybnosť a tým vlastne zásobu "energie" ktorou gulička bojuje proti odporu vzduchu, čo má za následok citeľné predĺženie dostrelu.
Pri použití bežného ekonomicky výhodného streliva, BB 0,25g bohate stačí pružina M130, max M140. Navyše plné využitie silového potenciálu pružiny závisí aj na ďaľších komponentoch systému, hlavne typu valca, dĺžky hlavne, ložisku na pružine atď... Upgrade s M100 a doladenými ďalšími dielmi má vyššiu úsťovú rýchlosť ako napr. základný upgrade s M120 a navyše ďaleko viac šetrí vaše prevody a kapacitu batérie. Tento typ upgrade je obzvlášť vhodný do zbraní s malou batériou.

Full Tune Up kity:
Tieto od Systemy predmixované sady dielov sú veľmi dobrým riešením obzvlášť pre začinajúcich hráčov s minimom upgrade skúseností. Všeobecne obsahujú okrem nutných dielov aj ďaľšie luxusné súčasti zlepšujúce celkový chod zbrane. Ich cena je trochu vyššia ako základný vyskladaný minimálny upgrade set, ale zaručí bezproblémový chod zbrane. Jedinou výtkou môže byť v niektorých prípadoch použitie zbytočne silných pružín. Pri kitoch ktoré obsahujú pružiny M150 a viac odporúčam ich nepoužiť a vymeniť ich v kite za pružinu M140. Odmenou vám bude dostatočný výkon zbrane a jej dlhá životnosť.

Niektoré ďalšie diely:
Ložiská - sú najzákladnejším upgrade komponentom a prvým v rade na výmenu. Bežne sa používajú klzné typy ktoré vyhovujú vačšine použití. Luxusným modelom sú guličkové verzie. Znižujú trenie, ale pri veľmi vysokých záťažiach sa môžu časom rozpadnúť.
Zosilnené telo mechaboxu - vačšina moderných mechaboxov od Marui dlhodobo bez problémov znesie pružiny do M140. Trochu si treba dávať pozor na starý typ mechaboxu typu II, v ktorom je pri silných pružinách tendencia k vzniku prasklín v prednej časti. Nové mechaboxy typu II túto vlastnosť nevykazujú. Zosilené verzie, napr. od CA sú dobrou voľbou pri silných pružinách ako M150 a pod.
Vodiaci tŕň - bolesťou štandardných vodiacich tŕňov je ich uchytenie v tele mechaboxu ktoré sa môže silnejšou pružinou vylomiť. Upgrade tŕne majú tento úchyt podstatne pevnejší. Všetky bežné modely obsahujú ložisko, ktoré, ako tu užbolo spomínané zabraňuje torznému skrúteniu pružiny. Lacnejšie modely používajú klzné, drahšie guličkové ktoré má výrazne ľahší chod.
Elektrické obvody - pri použití silných pružín (obzvlášť od M140) zbraňou pretekajú obrovské prúdy, ktoré časom opália kontakty vypínača. Je veľmi dôležité tieto kontakty udržovať čisté, bez mastnoty, ktorú tečúce prúdy premieňajú na nevodivý karbón, spôsobujúc nefunkčnosť kontaktov. Dobrým riešením je pri silných pružinách použitie spínacieho relé, ktoré tento problém odstráni.

Joco
joco@akcnesporty.sk

Odporúčané kombinácie dielov:
(voliteľné diely sú zotriedené podľa dôležitosti a vplyvu na výkon)

Level M100:
Nutné: Pružina M100
Voliteľné: Kovové ložiská, Vodiaci tŕň s ložiskom, Valec type 0, Hlavapiestu (prípadne s ložiskom)

Level M120:
Nutné: Pružina M120 alebo M120S, Kovové ložiská
Voliteľné: Vodiaci tŕň s ložiskom, Valec type 0, Plastový piest, Hlavapiestu (prípadne s ložiskom), Prevodové kolesá

LevelM130:
Nutné: Pružina M130, Kovové ložiská, Prevodové kolesá, Plastový alebokovový piest
Voliteľné: Vodiaci tŕň (prípadne s ložiskom), Hlava piestu (prípadne složiskom), Valec type 0

LevelM140-M160:
Nutné: Pružina M140-M160, Kovové ložiská, Prevodové kolesá, Plastovýalebo kovový piest, Vodiaci tŕň s ložiskom
Voliteľné: Hlava piestu (prípadne s ložiskom), Valec type 0, Úpravyelektrických rozvodov

Pružina SYSTEMAM90M100N/AM120M130M140M150M160
Pružina PDI100 %120 %150%170 %210 %240 %270 %300 %